Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางครก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 369
2 กิจกรรมฉีดพ่นหมกควันกำจัดยุง ไม่ใช้งบประมาณ สำนักปลัด 288
3 กิจกรรมทำความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคโตวิด-19 สำนักปลัด 314
4 กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ไม่ใช้งบประมาณ สำนักปลัด 260
5 โครงการพัฒนาการสมวัยห่างไกลโรค งบประมาณ 2566 สำนักปลัด 302
6 โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนระบาดและขณะเกิดโรค ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด 205
7 กิจกรรมลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลบางครก สำนักปลัด 61
8 โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวอบอุ่น สำนักปลัด 416
9 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ผู้ยากไร้ในตำบล) สำนักปลัด 383
10 โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด 444

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.