Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางครก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลแผนป้องกัน ปี 2567 รอบ 6เดือน สำนักปลัด 23
2 แบบรับฟังความคิดเห็นข้อบัญญิติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักปลัด 136
3 ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก สำนักปลัด 132
4 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือปรระโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้้ สำนักปลัด 163
5 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 103
6 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 111
7 แผนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 129
8 ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จะดำเนินการโครงการจัดการขยะชุมชน สำนักปลัด 136
9 E-service อบต.บางครก ผู้ดูแลเว็บไซต์ 344
10 ประชาสัมพันธื การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) สำนักปลัด 118

หน้า 1 จาก 20

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.