Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คู่มือประชาชน อบต.บางครก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำนักปลัด 28
2 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระค่าขยะมูลฝอย สำนักปลัด 30
3 คู่มือขั้นตอนการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ (E-Service) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 28
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 58
5 คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก (ต่อ) สำนักปลัด 97
6 คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก สำนักปลัด 103องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.